Chính sách đổi trả tại ROSE Beauty BRAND

 

TÌNH TRẠNG SẢN PHẨM      

KỂ TỪ LÚC NHẬN HÀNG

CÁCH THỨC HỖ TRỢ

PHÍ SHIP

Khách hàng muốn đổi sang sản phẩm khác

Sản phẩm phải còn nguyên tem chưa qua sử dụng

7 ngày

Hỗ trợ sản phẩm khác có giá trị bằng hoặc cao hơn

Thu phí vân chuyển

Giao sai sản phẩm

Sản phẩm phải còn nguyên tem chưa qua sử dụng

7 ngày

Hỗ trợ sản phẩm khác có giá trị bằng hoặc cao hơn

Không thu phí vận chuyển

Lỗi sản phẩm

Sản phẩm bị lỗi, hư hỏng

7 ngày

Hỗ trợ sản phẩm khác có giá trị bằng hoặc cao hơn( có thể trả hàng-hoàn tiền)

Không thu phí vận chuyển

Lỗi do người dùng

 

 

Không hỗ trợ đổi trả

 

Trong trường hợp quá 7 ngày từ khi nhận hàng

 

 

Không hỗ trợ đổi trả

 

 

Shopping Cart